12.06.2015

Prețuri

Cursuri pentru copii
550 lei / lună
2 ori pe săpt. a câte 2 ore academice (1 h 30 min)
16 ore academice / lună
Cursuri pentru adulţi
1400 lei / lună
3 ori pe săpt. a câte 2 ore astronomice (120 min)
24 ore astronomice / lună
Curs individual
110 lei / o oră astronomică
2-5 ori pe săpt. câte 1 oră astronomică (60 min) pe zi