Limba română

Pe parcursul studierii limbii române fiecare student se va descătuşa de emoţii şi va fi capabil să vorbească coerent şi corect limba oficială a Republicii Moldova. Cărţile sunt structurate de la simplu la complicat, astfel gradaţia perceperii acestei limbi este perfect adaptată pentru orice student motivat de a studia această limbă melodică. Pedagogul se îndreaptă spre metoda comunicativă interactivă, prin urmare Dumneavoastră veţi fi competenţi să purtaţi dialoguri abordând diferite tematici cu semenii Dv-stră chiar din primele ore. De asemenea, orele individuale de română pot fi efectuate în particular dezvoltând proeficienţa vocabularului din orice domeniu.