Limba franceză

Studierea se face în baza manualelor în limba franceză, care asigură o însuşire elocventă a materialului. Pentru a dezvolta cunoştinţele este nevoie de un caiet de activităţi care este destinat pentru îndeplinirea temei de acasă. Studierea se desfaşoară în mod dinamic. Miza notorie a acestui curs este training-ul practic. Profesorii noştri creează o atmosferă pozitivă de-a lungul orelor de limbă franceză. Credo-ul Lingvisticii este că abordarea individuală pentru orice membru al grupului asigură procesul de asimilare şi sintetizare a cunoştinţelor.

Avantajul orelor de limba franceză este tehnologia afişajului realizat prin ecranizare LCD.

Cursul de bază durează 7 nivele, nivelul fiind format din 2 luni. Orele se petrec de trei ori pe săptămână, a câte 2 ore astronomice.