Limba engleză

Predarea limbii internaţionale este atu-ul central al Şcolii de Limbi Străine „LINGVISTICA”.

Orele de limbă engleză sunt efectuate exclusiv în limba engleză. Acestea implică unele simţuri ale fiinţei umane ca: văzul, auzul, intuiţia, unele procese psihice cognitive ca gândirea, memoria, imaginaţia, deducţia, transcedentând până la fenomene psihice reglatorii desăvârşite ca voinţa, motivaţia, atenţia.

În urma acestui proces limba engleză se asimilează subconştient, dar extrem de eficient.

Pedagogii asigură o atmosferă cosmopolită şi călduroasă pe parcursul a 2 ore astronomice, unde puteţi savura din metodele utilizate: jocuri interactive, lecţii audio, lecţii video, conversaţii implicând diferite subiecte.

Fiecare oră va fi monitorizată de către profesor printr-un model unic în Republica Moldova – cel al ecranizării, afişajul este suportat de o tehnologie acustică ultramodernă, ecran LCD, computer şi astfel studenţii vor achiziţiona cunoştinţele prin procedeul AUD-VĂD-CREEZ- ÎNVĂŢ.

7 nivele:

  • începător
  • elementar
  • pre-intermediar
  • intermediar
  • intermediar avansat
  • avansat de bază
  • avansat conversaţional